دوره بزرگسالان

 

 

    

دامما ايران

     

  تاریخ دوره ها در سال 1388                
نوع دوره مدت دوره از تاریخ تا تاریخ توضیحات

دوره خانم ها

دوره آقایان

 


  ثبت نام:

  جهت ثبت نام در دوره هامی توانيد با  پست الکترونيکی زيرمکاتبه نماييد.

 registration@iran.dhamma.org

 


 پيشنهاد می گردد قبل از شرکت در دوره با قانون آئين رفتار در مراقبه ويپاسانا آشناشويد.

قانون آئين رفتار در مراقبه ويپاسانا
 


 [ صفحه اصلی ] [ س.ن گويانکا ]