خانم وآقای گويانکا

  

آقای گويانکا استاد مراقبه ويپاسانا است که آموزش ايشان با روش مرحوم ساياجی اوباکين اهل برمه (Myanmar) مطابقت دارد.

 

آقای گويانکا اصلاً هندی است، ولی در برمه متولد و بزرگ شده است. هنگام زندگی در برمه، از بخت بلند با اوباکين آشنا شد، و تکنيک ويپاسانا را ازاو فرا گرفت. بعد از چهارده سال که تحت تعليم استادش قرار داشت، آقای گويانکا در هندوستان اقامت گزيد، و آموزش ويپاسانا را در سال1969 شروع نمود. درکشوری که  اختلافات طبقاتی، و مذهب، شکاف قابل ملاحظه ای، در جامعه به وجود آورده است ، دوره های پيشنهادی آقای گويانکا، هزاران نفر از بخشهای گوناگون جامعه را به خود جلب کرده است. به علاوه، مردمان بسياری از کشورهای دنيا به دوره های مراقبه ويپاسانا، پيوسته اند.

    

آقای گويانکا به ده‏ها هزارنفر از مردم، در بيش از 300 دوره در هند، وساير کشورهای شرق و غرب، آموزش داده است. در سال 1982 استاديارانی را منصوب نمود، تا ايشان را برای انجام خواسته روز افزون مردم برای برگزاری دوره ها ياری نمايند.

    

مراکز مراقبه، تحت سرپرستی اِيشان، درهند، آمريکا، استراليا، نيوزيلند، فرانسه، انگلستان، ژاپن، سريلانکا، تايلند، برمه، نپال، و ساير کشورها تاسيس شده است.

     

تکنيکی که آقای گويانکا آموزش مِي‏دهد، براساس سنتی است که به بودا برمی‏گردد. بودا هرگز ِيک مذهب فرقه ای را آموزش نداد ؛ او دامما را،  راه رهايی را که جهان شمول است، آموزش داد. برطبق همين سنت، آموزش آقای گوِيانکا نيز کاملاً غير فرقه اِيست. از اين جهت است که آموزش ايشان، برای همه مردم، با هر زمينه ای، برای هر انسان مذهبی، يا غير مذهبی، در هر نقطه ای از جهان، عميقاً جذابيت دارد.

 

  


 [ صفحه اصلی ]  [ دوره ها ]